header-image-vb.jpg

Opzeggen en wijziging lidmaatschap

De opzeggingstermijn (voor het seizoen 2024/2025) is uiterlijk per 1 mei 2024.


Als u of uw kind komend seizoen (24/25) geen lid meer wenst te zijn, dient het lidmaatschap vóór 1 mei 2024 (dus voor het volgende seizoen) te worden opgezegd. 

Dit doet u schriftelijk, bij voorkeur per e-mail, bij de ledenadministratie ([email protected]). Een opzegging is pas definitief als u hiervan een bevestiging van de ledenadministratie heeft ontvangen. Let op: deze bevestiging wordt geautomatiseerd vanuit de ledenadministratie verstuurd naar het daarin geregistreerde mailadres. Dat is dus niet per se het mailadres waarvandaan u de opzegging hebt gestuurd. Mocht u de bevestiging niet ontvangen, vraag er dan om. We raden u aan deze bevestiging te bewaren.

Opzeggen bij het bestuur, de coach, trainer, technische commissie, minicommissie etc. is niet voldoende; er moet een schriftelijk bericht naar de ledenadministratie en pas na de opzegbevestiging is opzegging definitief.

Toelichting bij de opzegregeling:

Te laat opzeggen

Te laat opzeggen kan vervelende gevolgen hebben voor de club. Het leidt tot extra werk voor diverse commissies, late aanpassingen van teamsamenstellingen en bij veel opzeggingen tot terugtrekken van teams, wat de club een boete oplevert. De opzegdatum van 1 mei is gekozen om de Technische Commissie tijdig een goed beeld te kunnen geven van het aantal leden dat volgend seizoen ingedeeld moet worden. Het aantal teams dat competitie wil spelen, moet namelijk al rond 1 juni aan de KNHB worden doorgegeven.

Opzegging ongedaan maken

Een opzegging die gedaan is voor 1 mei, kan zonder gevolgen tot 1 mei ongedaan gemaakt worden. U wordt dan volgend seizoen ook weer ingedeeld. Bij het annuleren van een opzegging na 1 mei kunnen we niet garanderen dat er nog een plek in een team is voor het komende seizoen. Mogelijk moet u dan wachten tot de start van het seizoen erna. Ook wordt er dan opnieuw inschrijfgeld in rekening gebracht.

Verandering van type lidmaatschap

Je kunt een spelend lidmaatschap altijd per volgend seizoen omzetten in een trainend of niet-spelend lidmaatschap, mits je dat voor 1 mei van het lopende seizoen meldt aan de ledenadministratie. Andersom geldt ook: als je van trainend of niet-spelend lid, komend seizoen weer spelend lid wilt worden, dan kan dat als je je voor 1 mei met dit verzoek bij de ledenadministratie meldt.

Afwijken van de regels

Voor iedere wijziging in uw lidmaatschap per andere datum dan 1 mei, kun je een verzoek, met omschrijving van de reden, indienen bij het bestuur ( [email protected]).

Als het gaat om weer gaan hockeyen, is het uitgangspunt van het bestuur om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen om mee te doen. Er moet echter wel plek zijn en dat is lopende het seizoen niet altijd het geval.

Als het gaat om stoppen met hockeyen dan kan dat natuurlijk, maar of daarbij ook contributie wordt gerestitueerd, hangt af van de reden, de financiële verplichtingen die de club voor een lid al is aangegaan en andere gevolgen van vertrek. Je blijft dus contributieplichtig, tenzij het bestuur anders besluit. Voor opzeggingen na 15 augustus geldt dat je altijd voor een heel seizoen (najaar en voorjaar) contributieplichtig bent, tenzij er overmachtsredenen zijn.

Voorbeelden van verzoeken die in het verleden gedaan zijn om iets aan te passen, anders dan per start seizoen:

  • Je wilt tijdens het seizoen niet-spelend lid worden en contributie retour omdat je een langdurige (min. tien competitiewedstrijden) blessure heeft. Je kunt alleen restitutie ontvangen voor het lopende seizoen (voor- of najaar). Meld blessures dus tijdig aan. Met terugwerkende kracht worden geen restituties verleent.
  • Je gaat halverwege het seizoen werken of stage lopen in het buitenland, of komt halverwege het seizoen daarvan terug.
  • Je was niet-spelend lid, maar bedenkt (na 1 mei) dat je toch graag het eerstkomende of lopende seizoen weer wilt hockeyen.
  • Je speelt in een team, maar je hebt het te druk gekregen en wil trainend lid worden.

Ook hier geldt dat afspraken met of uitspraken van coaches, trainers, jeugd- of technische commissie niet bindend zijn; alleen het bestuur kan besluiten over wijziging in lidmaatschap en de contributie consequenties gedurende het seizoen.