header-image-vb.jpg

Contributie MHCBE

Contributie 2020/2021

De contributiecategorie wordt bepaald door de leeftijd op 1 oktober van het lopende jaar:
Senior: 18 jaar of ouder
Junior: 10 tot en met 17 jaar
Mini: 6 (binnen drie maanden na 1-10) tot en met 9 jaar
Benjamin: tot en met 5 jaar

De contributie wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering aan het begin van het seizoen.

Categorie Betaling via
automatische incasso

Betaling zonder
automatische incasso
(niet mogelijk voor
nieuwe leden)**

Senior/veteraan competitie 285,- 310,-
Senior/veteraan trainend 184,50 209,50
Junior competitie 212,50 237,50
Junior trainend 152,50 177,50
Toeslag selectieteam*
47,50 47,50
Mini competitie 182,50 207,50
Mini trainend 137,50 162,50

Benjamini's 

137,50

162,50

Niet-spelend lid

 37,50

 47,50

 

Inschrijfgeld 25,00 25,00

 

*in 2020/2021: Dames 1, Heren 1, Heren 3, MA1, MB1, MC1, MD1, JA1, JB1, JC1, JD1. Een toeslag is van toepassing voor teams wanneer;
- het team een door de TC aangestelde trainer en coach heeft
- het team 2x per week training krijgt
- Wanneer beide trainingen gefaciliteerd zijn door MHCBE

Het DUO-lidmaatschap

1. slechts van toepassing op de reguliere veteranencompetitie
2. duo-leden dienen een vast en bindend koppel te vormen (twee personen aan elkaar gekoppeld)
3. duo-leden mogen niet tegelijkertijd hetzelfde competitieduel spelen
4. duo-leden kunnen aan een veteranenteam worden toegevoegd wanneer het team 14 vaste leden heeft (richtlijn)
5. duo-leden betalen 70% van het reguliere contributiebedrag: 199,50 euro
6. ieder duo-lid dient zich afzonderlijk (individueel) aan te melden bij de ledenadministratie (via de website).

 

**Wilt u gaan betalen per automatische incasso? Geef het even (voor 1 oktober) per e-mail door aan [email protected].

De contributie voor zaalhockey wordt ieder seizoen vastgesteld aan de hand van de werkelijke kosten en zal 50 euro bedragen. Toeslag voor factuur 10 euro

Betalingsvoorwaarden:

Incasso: 1e termijn begin oktober, 2e termijn begin januari; zaal begin dececmber

Factuur: 1 termijn begin oktober: zaal begin december

1e reminder kostenloos, 2e reminder 7,50 administratiekosten, 3e en laatste reminder 20 euro administratiekosten. Indien daarna geen betaling heeft plaatsgevonden gaat de incassering naar een incassobureau en wordt het lidmaatschap stopgezet.