header-image-vb.jpg

Contributie MHCBE

Contributie

De contributiecategorie wordt bepaald door de leeftijd op 1 oktober van het lopende jaar:
Senior: 18 jaar of ouder
Junior: 10 tot en met 17 jaar
Mini: 6 (binnen drie maanden na 1-10) tot en met 9 jaar
Benjamin: tot en met 5 jaar

De contributie wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering aan het begin van het seizoen.

Categorie Betaling via
automatische incasso

Betaling zonder
automatische incasso
(niet mogelijk voor
nieuwe leden)**

Senior/veteraan competitie 285,- 290,-
Senior/veteraan trainend 184,50 189,50
Junior competitie 212,50 217,50
Junior trainend 152,50 157,50
Toeslag selectieteam*
42,50 42,50
Mini competitie 182,50 187,50
Mini trainend 137,50 142,50

Benjamini's 

137,50

142,50

 

Niet-spelend lid

 

37,50

 

42,50

 

Inschrijfgeld 25,00 25,00

 

*in 2019/2020: Dames 1, Heren 1, MA1, MB1, MC1, MD1, JA1, JB1, JD1. Een toeslag is van toepassing voor teams wanneer;
- het team een door de TC aangestelde trainer en coach heeft
- het team 2x per week training krijgt
- Wanneer beide trainingen gefaciliteerd zijn door MHCBE

Het DUO-lidmaatschap.

De spelregels voor het DUO-lidmaatschap zijn als volgt:

1. slechts van toepassing op de reguliere veteranencompetitie
2. duo-leden dienen een vast en bindend koppel te vormen (twee personen aan elkaar gekoppeld)
3. duo-leden mogen niet tegelijkertijd hetzelfde competitieduel spelen
4. duo-leden kunnen aan een veteranenteam worden toegevoegd wanneer het team 14 vaste leden heeft (richtlijn)
5. duo-leden betalen 70% van het reguliere contributiebedrag: 199,50 euro
6. ieder duo-lid dient zich afzonderlijk (individueel) aan te melden bij de ledenadministratie (via de website).

 

**Wilt u gaan betalen per automatische incasso? Geef het even (voor 1 oktober) per e-mail door aan [email protected].

De contributie voor zaalhockey wordt ieder seizoen vastgesteld aan de hand van de werkelijke kosten en zal 50 euro bedragen.