header-image-vb.jpg

Contributie MHCBE

Contributie 2023/2024

De contributiecategorie wordt bepaald door de leeftijd op 1 oktober van het lopende jaar:
Senior: 18 jaar of ouder
Junior: 10 tot en met 17 jaar
Mini: 6 (binnen drie maanden na 1-10) tot en met 9 jaar
Benjamin: tot en met 5 jaar

De contributie wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering aan het begin van het seizoen.

Categorie Betaling via
automatische incasso

Betaling zonder
automatische incasso
(niet mogelijk voor
nieuwe leden)**

Senior/veteraan competitie 307,50 332,50
Senior/veteraan trainend 207,00 232,00
Junior competitie 235,00 260,00
Junior trainend 175,00 200,00
Topsporttoeslag*
62,50 62,50
Mini competitie 205,00 230,00
Mini trainend/Benjamini 160,00 185,00Niet-spelend lid

50,00

62,50

 

Inschrijfgeld 25,00 25,00

 

*in 2023/2024: Dames 1, Heren 1, Heren 3, MO18-1, MO16-1, MO14-1, MO12-1, HvB: JO18-1/JO16-1/JO14-1/JO12-1

Een  topsporttoeslag is van toepassing voor alle spelers in het team wanneer;
- het team een door de TC aangestelde trainer én coach heeft
- het team 2x per week training krijgt, van elk anderhalf uur
- wanneer beide trainingen gefaciliteerd zijn door MHCBE
Het DUO-lidmaatschap

1. slechts van toepassing op de reguliere senioren- en veteranencompetitie
2. duo-leden dienen een vast en bindend koppel te vormen (twee personen aan elkaar gekoppeld) in hetzelfde team
3. duo-leden mogen niet tegelijkertijd hetzelfde competitieduel spelen
4. duo-leden kunnen aan een veteranenteam worden toegevoegd wanneer het team minimaal 14 vaste leden heeft (richtlijn)
5. duo-leden betalen 70% van het reguliere contributiebedrag: 215,25 euro
6. ieder duo-lid dient zich afzonderlijk (individueel) aan te melden bij de ledenadministratie (via de website).
7. Indien één van de 2 duoleden geblesseerd is en niet-spelend lid wordt, vervalt het duolidmaatschap voor de 2e persoon

 

 

** Wilt u gaan betalen per automatische incasso? Geef het even (voor 1 oktober) per e-mail door aan [email protected].


De contributie voor zaalhockey wordt ieder seizoen vastgesteld aan de hand van de werkelijke kosten en zal 65 euro bedragen. Deze kosten betreffen de contributie voor de wedstrijden en 3 trainingen.

Voor Heeren van Brabant zal een hogere zaalcontributie worden berekend, die vermoedelijk ligt rond de 105 euro. Hiervoor zullen ca 9 trainingen met een betaalde trainer worden geregeld.


Toeslag voor in rekening brengen op factuur 10 euro


Betalingsvoorwaarden:

Incasso: 1e termijn eind novemberr, 2e termijn eind februari; zaalcontributie begin december

Factuur: 1 termijn begin oktober: zaal begin december

1e reminder kosteloos, 2e reminder 7,50 administratiekosten, 3e en laatste reminder 20 euro administratiekosten. Indien daarna geen betaling heeft plaatsgevonden gaat de incassering naar een incassobureau en wordt het lidmaatschap stopgezet.

Indien gewenst wordt in meer termijnen te betalen van 2, wordt er een meerprijs berekend van 20 euro voor het bijhouden van de administratie.Afwijken van de regels 

Voor iedere wijziging in uw lidmaatschap per andere datum dan 1 mei, kunt u een verzoek, met omschrijving van de reden, indienen bij het bestuur ([email protected]). 

 Als het gaat om weer gaan hockeyen, is het uitgangspunt van het bestuur om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen om mee te doen. Er moet echter wel plek zijn en dat is lopende het seizoen niet altijd het geval. 

 Als het gaat om stoppen met hockeyen dan kan dat natuurlijk, maar of daarbij ook contributie wordt gerestitueerd, hangt af van de reden, de financiĆ«le verplichtingen die de club voor een lid al is aangegaan en andere gevolgen van vertrek. U blijft dus contributieplichtig, tenzij het bestuur anders besluit. 

 Voorbeelden van verzoeken die in het verleden gedaan zijn om iets aan te passen, anders dan per start seizoen: 
  •  U wilt tijdens het seizoen niet-spelend lid worden en contributie retour omdat u een langdurige (min. tien competitiewedstrijden) blessure heeft. U kunt alleen restitutie ontvangen voor het lopende seizoen (voor- of najaar). Meld blessures dus tijdig aan. Met terugwerkende kracht worden geen restituties verleent. 
  • U gaat halverwege het seizoen werken of stage lopen in het buitenland, of komt halverwege het seizoen daarvan terug. 
  • U was niet-spelend lid, maar bedenkt (na 1 mei) dat u toch graag het eerstkomende of lopende seizoen weer wilt hockeyen. 
  • U speelt in een team, maar u hebt het te druk gekregen en wil trainend lid worden. 
Ook hier geldt dat afspraken met of uitspraken van coaches, trainers, jeugd- of technische commissie niet bindend zijn; alleen het bestuur kan besluiten over wijziging in lidmaatschap gedurende het seizoen.