header-image-vb.jpg

Vrijwilligersvergoeding

Richtlijnen voor vergoeding trainers en coaches door MHCBE
Voor de inzet die door de TC aangestelde trainers en coaches leveren voor de club ontvangen zijn een volgens richtlijnen vastgestelde vrijwilligersvergoeding. Deze vergoeding wordt aan het begin van het seizoen vastgelegd in een trainerscontract. Dit contract vermeldt de rechten en plichten verbonden aan het toezeggen van het trainen. Het contract dient door te trainers bevestigd te worden. 

De hoogte van de vergoeding wordt aan de hand van een matrix per trainer en per team vastgesteld. Bepalend hiervoor is het soort team (zie hieronder), de frequentie van de trainingen, de duur van de trainingen en de mate van ervaring van de trainer. Met personen die vergoedingen ontvangen boven de wettelijk vastgestelde maximum vrijwilligersbijdrage wordt een Arbeidsovereenkomst (AOV) of een overeenkomst tot het verrichten van diensten opgesteld door de Penningmeester en bij de Financiële commissie gedeponeerd. De seniorenteams waarvoor de TC geen trainer aanstelt, ontvangen een teampas met de saldo dat kan worden besteed bij de uitbater van de horeca in het clubhuis. 

Soorten trainers 
In richtlijnen voor de vergoeding wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende soorten trainers:
  • Trainer/Coach H1/D1 en H2/D2
  • Trainers senioren team indien aangesteld door TC
  • Trainer/coach selectie teams A-D lijn (*) 
  • Trainers breedte teams A-D lijn 
  • Trainers Mini’s - Trainers Trimhockey 
  • Trainingscoördinatoren A-B, C-D en Mini’s 
  • Keeperstrainers 

(*) Uitsluitend teamcoaches van selectieteams die aangesteld zijn door de TC ontvangen een financiële vergoeding. Teamcoaches van breedte teams ontvangen geen vergoeding vanuit de TC. Uiteraard staat het de teams vrij om een coach voor de inzet te vergoeden, maar dit gaat volledig buiten de bemoeienis van de TC om. Ook voor de inzet van een tweede training staat het de teams vrij om een trainer hiervoor buiten de TC om te vergoeden. 

Selectietoeslag 
Voor selectieteams geldt een selectietoeslag (naast de reguliere contributie) wanneer er sprake is van het volgende: 
- toeslag een door de TC aangestelde trainer en/of coach €17,50 
- een door de TC gefaciliteerde 2e training €20,00 
Deze selectietoeslag wordt door de penningmeester als aparte contributie in rekening gebracht.