header-image-vb.jpg

Vrijwilligerscommissie

Vrijwilligers vormen de hoeksteen van het verenigingsleven. Zo ook bij MHCBE. Omdat deze mensen essentieel zijn voor het bestaansrecht en de cultuur van MHCBE, is de Vrijwilligerscommissie opgericht om beleid op te stellen en uit te voeren.
 
De Vrijwilligerscommissie heeft drie belangrijke speerpunten:
1.      Werven en plaatsen van nieuwe vrijwilligers
2.      Bedanken en behouden van bestaande vrijwilligers
3.      Oude clubhelden, vaak oud-vrijwilligers, betrokken houden bij de vereniging
 
Rondom deze drie speerpunten worden jaarlijks activiteiten gepland.
 
De Vrijwilligerscommissie legt verantwoording af aan het Bestuur.
 
Commissieleden:
Michiel Schröder – voorzitter
Janneke Jansen
Mariëlla Groenewegen
Joost Goesten
Corné Heijmans

 
Contact: