header-image-vb.jpg

Jaarverslag 2016 - 2017 bestuur MHC Berkel-Enschot

18-10-2017  |  Namens het bestuur dank ik bijzonder hartelijk al die vrijwilligers die met grote regelmaat hun handen voor onze mooie vereniging uit de mouwen steken. Zonder hun inzet is het onmogelijk om een vereniging als de onze, met ruim 950 leden, gezond draaiende te houden. Wij hopen dat we het komende seizoen weer een beroep op jullie kunnen doen. 

Het afgelopen jaar hebben wij gemerkt dat het steeds lastiger is geworden om nieuwe vrijwilligers te vinden. De druk op de huidige vrijwilligers neemt hierdoor alsmaar toe. En dit is niet wenselijk. Voor velen is het kennelijk vanzelfsprekend dat sporten bij MHC Berkel-Enschot voor hen of voor hun kinderen wordt geregeld. Maar dat is het natuurlijk niet. Voor de continuïteit van onze vereniging is het van levensbelang dat steeds weer nieuwe mensen zich aanbieden om iets voor de vereniging te doen. Dit kan als coach, trainer, lid van een commissie of als vrijwilliger bij een evenement. We hopen dat we het komende seizoen succesvoller zijn in het aantrekken van nieuwe vrijwilligers. 

In de eerste plaats zijn we natuurlijk een hockeyvereniging. We streven ernaar om "iedere speler de hockeysport zoveel mogelijk te laten ervaren op het niveau dat aansluit op de individuele capaciteiten van de speler waardoor iedere speler wordt uitgedaagd zich optimaal te ontwikkelen binnen het team en maximaal plezier beleeft aan de hockeysport”. Een mondvol, maar we staan er wel voor. En gelukkig slagen we daar heel vaak in. 

Overall is er prima gepresteerd en konden we ook het afgelopen seizoen een aantal kampioenschappen met elkaar vieren. Ook dit jaar was de huldiging van de jeugdkampioenen weer een mooi feestje. Gelukkig heeft Dames 1, ondanks een hele moeilijke start zich weten te handhaven in de 2e klasse. Complimenten aan de dames, de begeleiding, de TC en de overige betrokkenen.

Oefen- en zaalhockeywedstrijden niet meegerekend zijn er in het afgelopen seizoen 460 thuiswedstrijden gespeeld. Dit betekent 460 wedstrijden en 920 fluitbeurten organiseren. De wedstrijden worden gefloten door scheidsrechters die niet allemaal op hoofdklasseniveau acteren, maar in de regel wel hun best doen. Daar mag best iets meer respect voor worden getoond, zeker als het aankomende scheidsrechters betreft. Het afgelopen jaar zijn ruim 100 leden geslaagd voor hun scheidsrechter examen. Zij zijn bij hun eerste wedstrijd(en) actief begeleid door de Arbitragecommissie. Als we allemaal een beetje meer respect tonen voor de arbiters zal hen dat zeker helpen om plezier in het fluiten te krijgen of te houden! 

Naast het veldhockey hebben we het afgelopen seizoen onze leden opnieuw de mogelijkheid geboden om te zaalhockeyen tijdens de winterstop. Het zijn vooral de jeugdteams die daar gebruik van maken. Er wordt door hen veel plezier aan beleeft en daarnaast draagt het bij aan de ontwikkeling van technische en tactische vaardigheden. Ook in het seizoen 2017-2018 willen wij alle teams de mogelijkheid bieden om de zaal in te gaan.

Sport en gezelligheid gaan hand in hand bij onze vereniging. Wie op een willekeurige zaterdag of zondag onze vereniging bezoekt ervaart dat. Ook het afgelopen seizoen zijn er een groot aantal goed bezochte activiteiten georganiseerd. Uiteraard de traditionele seizoen opening, het sinterklaasfeest, het Nieuwjaars gala, de zondagmiddag disco’s, Friday Night Fever en diverse andere evenementen en feestjes. 

Op 25 september 2016 is onze nieuwe veld 3 in gebruik genomen. Omringd door veel jeugdspelers heeft wethouder De Ridder de officiële handeling verricht. Van de opgelaten ballonnen belandde een deel helaas in de bomen. De wind werkte niet mee. Van de overige ballonnen wist er één ruim 200 km te overbruggen. De gelukkige winnaar van de ballonnenwedstrijd heeft bij onze sponsor Club een mooie stick uit mogen zoeken.

In 2017 is het familietoernooi in ere hersteld. Van oudsher een succesvol evenement. Negentien teams hebben op 25 mei hier met veel plezier aan deelgenomen. Het toernooi zal ook in 2018 op Hemelvaartsdag plaatsvinden. Dus schrijf je in. 

Het afgelopen seizoen zijn er in de vakanties matchplay hockeykampen voor de jeugd van 5 tot 13 jaar georganiseerd. Verder hebben we om hockey te promoten een hockey-challenge georganiseerd voor jongens uit groepen 2, 3, 4 en 5 van het basis onderwijs. 

Om hockey nog eerder onder de aandacht te brengen bij jonge kinderen zijn we een samenwerking met Kicks ‘n Sticks aangegaan. Kicks ‘n Sticks heeft ervaring opgedaan bij een aantal andere hockeyverenigingen met het geven van educatieve hockey en speloefeningen aan peuters en kleuters. De extra aandacht aan jongens heeft geleid tot een toename van de aanmeldingen. We zijn er echter nog niet en ook het komende seizoen zullen we hier veel aandacht aan moeten besteden.

Zoals we vorig seizoen al hebben aangekondigd is dit seizoen hard gewerkt aan het verbeteren van de communicatie naar onze leden. De geïntroduceerde MHC Berkel-Enschot App wordt veel gebruikt en de leden weten onze vernieuwde website goed te vinden. Verder constateren we dat communicatie via Facebook en Instagram bijzonder functioneel is. Het afgelopen seizoen hebben we een activiteiten jaarkalender ingevoerd hierdoor kunnen leden en ouders eerder op de hoogte zijn van de geplande activiteiten 

We zijn voorzichtig begonnen met narrowcasting vanuit LISA. Hiermee worden leden en andere gasten, via de nieuwe beeldschermen in het clubhuis op de hoogte gebracht van het wedstrijdschema, uitslagen en laatste (club)nieuws. Het systeem biedt bijvoorbeeld ook gelegenheid om evenementen te promoten en sponsoren meer 'zendtijd' te bieden. Op dit laatste front is het komende seizoen nog veel winst te behalen. 

Afgelopen jaar is ook het traject ‘kernwaarden MHC Berkel-Enschot’ gestart. Een aantal keuzes zijn daaruit voortgekomen, in overleg met deelnemers uit andere commissies: We spreken/refereren voortaan aan MHC Berkel-Enschot. En we doen dat vanuit de waarden; Samen gastvrij, Samen sportief en Trots op elkaar. Doel is MHC Berkel-Enschot meer identiteit te geven. We zijn een gezellige familieclub, waar iedereen zijn steentje bijdraagt en we op alle niveaus hockey kunnen spelen. We mogen trots zijn op elkaar; laten we dat dan ook uitdragen! We gaan dat doen met mooie beelden, met eigen mensen en op onze eigen club om dat gevoel weer te geven. 

Los van het begrote wegvallen van de huurinkomsten van Humanitas is de sponsorcommissie erin geslaagd om de sponsorinkomsten ongeveer op niveau van vorig seizoen te houden. Wij zijn bijzonder verheugd dat Bowls and Dishes samen met Volvo Van Roosmalen zijn ingestapt als hoofdsponsors. Het doel om minimaal 7 leden of ouders van leden te bewegen een nieuwe Volvo via Van Roosmalen Tilburg aan te schaffen hebben we helaas niet gehaald. Het moet toch lukken om dit aantal dit jaar naar 10 te brengen. Begin dit seizoen werd bij de opening van het nieuwe kunstgrasveld de Walk of Game gelanceerd. Leden, niet-leden, teams, families en sponsoren kunnen een tegel sponsoren en deze met hun eigen opdruk laten vereeuwigen in de Walk of Game, vanuit het Clubhuis naar het hoofdveld. De opbrengst overtrof onze verwachtingen. In 2017 gaan wij deze actie herhalen. Op 10 november 2016 heeft de businessclubavond plaatsgevonden. Onder het thema "Wine & Dine” was het een gezellig samenzijn met voldoende gelegenheid om te netwerken bij Brasserie Robben. Zonder de bijdragen van onze sponsoren zou onze contributie een stuk hoger zijn en zouden we minder activiteiten kunnen organiseren voor onze leden. Namens alle leden spreek ik onze dank uit naar onze sponsoren en we hopen natuurlijk dat zij ons ook de komende jaren blijven steunen. Voor 2017-2018 nemen we de uitdaging op om meer te doen met de huidige sponsors en om nieuwe sponsors te interesseren in onze vereniging. 

In het verlengde van de afspraken over de subsidie en privatisering van veld 3 hebben op het verzoek van de gemeente Tilburg diverse gesprekken plaatsgevonden over de privatisering van de kleedkamers. De gemeente wil alle hockeycomplexen in Tilburg volledig privatiseren. Voor onze vereniging zou dit beteken dat we de kleedkamers en het parkeerterrein van de gemeente over zouden moeten nemen. Het bestuur staat daar, mits de overdrachtscondities gunstig voor de vereniging zijn, niet onwelwillend tegenover. We zouden dan de volledig "baas” in eigen huis worden, wat zeker voordelen heeft. Tijdens de ALV geven we een korte toelichting over dit proces. Uiteraard zal het bestuur zonder toestemming van de leden geen besluit over volledige privatisering nemen. 

De jaarrekening over het seizoen 2016 - 2017 laat een klein negatief resultaat zien. De inkomsten (bar, sponsoring en overige) maar ook de uitgaven (afdracht KNHB, automatisering, sponsoring en onderhoud) vielen iets hoger uit dan dat ze waren begroot. 

We zijn verheugd dat we het komende seizoen er een extra veteranenteam bij de heren hebben. Het doet ons nog meer plezier dat we een veteranessenteam voor de nieuwe KNHB-donderdagavondcompetitie in hebben kunnen schrijven. Dames, van harte welkom op onze vereniging. Ook zien wij gelukkig weer groei bij het aantal jongste jongensleden. Echter aan het einde van het seizoen 2016-2017 hebben relatief veel leden opgezegd. Uit de analyse van de "exitgesprekken” is niet een eenduidige conclusie te trekken. Leden vertrekken om diverse redenen. De nieuwe aanwas is helaas niet groot genoeg om de vertrekkers te compenseren. Per saldo starten we het nieuwe seizoen met circa 40 leden minder. Het komende seizoen gaan we meer aandacht besteden aan het werven van nieuwe leden met als streven 1000 leden voor het seizoen 2018-2019. 
 
MHC Berkel-Enschot wil een toegankelijke sportvereniging zijn door onder andere een relatief lage contributie aan haar leden te vragen. Dit lukt ons al jaren aangezien de contributie bij ons omringende hockeyverenigingen behoorlijk hoger ligt. Voor het seizoen 2017-2018 voorziet het bestuur een tekort op de begroting indien de contributie op het huidige niveau blijft. Met een kleine contributieverhoging kunnen we voor 2017-2018 een neutrale begroting presenteren. Het bestuur stelt de ALV op 26 oktober 2017 dan ook voor om de contributie met € 7,50 per lid te verhogen. Zelfs met deze verhoging blijft MHC Berkel-Enschot een relatief goedkope hockeyvereniging. Oftewel krijgen onze leden nog steeds veel waar voor hun geld. 

Het bestuur is incompleet aan het seizoen begonnen. Als snel na de vorige ALV hebben we Elke van Dommelen bereid gevonden om toe te treden tot het bestuur als secretaris. Michiel Schröder heeft het vicevoorzitterschap op zich genomen. Het bestuur is ook afgelopen seizoen vrijwel maandelijks bijeengekomen. In een open sfeer zijn alle lopende zaken besproken en werden de besluiten op collegiale wijze genomen 

Wij hebben ons het afgelopen seizoen met veel enthousiasme en plezier ingezet voor de vereniging. Niet alles is gelukt maar veel gelukkig wel. Graag maken wij er samen met alle andere vrijwilligers, leden en ouders ook van 2017 - 2018 weer een mooi hockeyseizoen. 

Namens het bestuur van MHC Berkel-Enschot 
Jan Kleijn (voorzitter)