header-image-vb.jpg

26 oktober Algemene Leden Vergadering

6-10-2017  | 
Donderdag 26 oktober vindt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats. Alle commissies presenteren hier de resultaten over het afgelopen jaar en de plannen voor het nieuwe seizoen.
Toon je betrokkenheid bij onze club en kom deze avond ook naar de ALV.
Bij deze ben je van harte uitgenodigd!

Lees hier het jaarverslag en terugblik van het bestuur


De opgestelde agenda voor ALV 2017:

Donderdag 26 oktober 2017
Algemene ledenvergadering MHCBE
Aanvang: 20.00 uur..


Agenda:

1. Opening

2. Mededelingen en berichten van verhindering

3. Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 5 oktober 2016

4. Vaststellen verslagen van bestuur en commissies over het seizoen 2016/2017

5. Financiƫle verantwoording (stukken worden tijdens de ALV uitgereikt).

6. Kascontrolecommissie (nadere toelichting tijdens ALV).

7. Décharge van het bestuur over het seizoen 2016/2017.

8. Privatisering kleedkamers

9. Bestuurswisselinen en afscheid van aftredende bestuurs- en commissieleden.

10. Begrotings- en contributievoorstel seizoen 2017/2018.

11. Rondvraag en sluiting

12. Verrassing


Verschillende verslagen vanuit verschillende commissies, te downloaden hieronder (niet te downloaden via MHCBE app).

Jaarverslag Beheercommissie

Jaarverslag Wedstrijdsecretariaat

Jaarverslag Jeugdcommissie

Jaarverslag Zaalcommissie

Jaarverslag Communicatiecommissie

Jaarverslag Arbitragecommissie

Jaarverslag Wedstrijdsecretariaat

Jaarverslag Technische Commissie

Jaarverslag Mini Commissie

Jaarverslag Sponsor Commissie