header-image-vb.jpg

Opleiding clubscheidsrechters

21-10-2016  | 
Binnenkort gaan we weer starten met de opleiding voor clubscheidsrechters. De jeugdleden die daarvoor in aanmerking komen(Jongens en Meisjes A) krijgen binnenkort per mail een uitnodiging deel te nemen. Evenals voorafgaande jaren, zal deze cursus digitaal (E-Learning) worden aangeboden. Na 4 weken volgt het schriftelijk examen wat afgenomen zal worden door een examinator van de KNHB.

Aan elke nieuwe scheidsrechter zal bij de eerste wedstrijden die hij of zij gaat fluiten een mentor worden toegewezen, die zorg gaat dragen voor persoonlijke begeleiding.
Daarmee willen we zorg gaan dragen, voor juiste uitvoering van de geleerde spelregels in de praktijk, maar ook de eventuele angst om wedstrijden te fluiten zoveel mogelijk weg te nemen. Leden, coaches of ouders die ook graag hun scheidsrechterkaart willen gaan halen kunnen zich per mail onder vermelding van naam, geboortedatum en juiste mailadres opgeven bij Cees Wouters ([email protected]) of Henk Vlielander ([email protected])

Ook voor eventuele vragen over de cursus of andere arbitragezaken kun je op genoemde mailadressen terecht.

Met vriendelijke groet

Henk Vlielander
Voorzitter Arbitragecommissie.