header-image-vb.jpg

Aanpassing huishoudelijk reglement

10-10-2016  | Maandag, 3 oktober 2016, is door de aanwezigen tijdens de jaarlijkse ALV akkoord gegaan met een aanpassing binnen het huishoudelijk reglement. Het artikel wat gewijzigd is wordt hieronder beschreven;

Artikel 10.4
"Boetes die de vereniging ontvangt van de KNHB vanwege uitgedeelde (groen, gele en rode) kaarten, worden door de vereniging verhaald op het betreffende lid vanaf de tweede kaart binnen één seizoen. Ook andere uit kaarten voortvloeiende kosten (zoals gevoerde procedures) worden op het lid verhaald. Het bestuur kan in bijzondere gevallen afwijken van deze regeling.”

Het volledige huishoudelijk reglement, is te vinden als bijlage onder dit nieuwsartikel.