header-image-vb.jpg

Agenda Algemene Leden Vergadering 3 oktober

28-9-2016  |  Agenda Algemene Ledenvergadering MHC Berkel-Enschot
3 oktober 2016, 20.00 uur

1. Opening

2. Mededelingen en berichten van verhindering 

3. Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 13-10-2015 (bekijk hier

4. Vaststellen verslagen van bestuur en commissies over het seizoen 2015/2016 (bekijk hier) Voor verslag van Technische commissie (bekijk hier)

5. Financiële verantwoording (stukken worden tijdens de ALV uitgereikt). 

6. Kascontrolecommissie (nadere toelichting tijdens ALV). 

7. Décharge van het bestuur over het seizoen 2015/2016. 
8. Bestuurswisselingen/mutatie. 
Aftredend zijn 
Ruud Niessen - vice-voorzitter 
Maryvon Putman - secretaris 
Sjef van Keulen - bestuurslid/voorzitter jeugdcommissie 

Het bestuur draagt voor de rol van bestuurslid/voorzitter van de jeugdcommissie Dianne Tausch voor. De overige rollen zijn nog niet vervuld. 

9. Afscheid van de aftredende bestuurs- en commissieleden. 

10. Wijziging huishoudelijke reglement (bekijk hier de huidige versie). Het bestuur stelt voor de tekst van artikel 10.4 te vervangen door de volgende tekst: 
"Boetes die de vereniging ontvangt van de KNHB vanwege uitgedeelde (groen, gele en rode) kaarten, worden door de vereniging verhaald op het betreffende lid vanaf de tweede kaart binnen één seizoen. Ook andere uit kaarten voortvloeiende kosten (zoals gevoerde procedures) worden op het lid verhaald. Het bestuur kan in bijzondere gevallen afwijken van deze regeling.” 

11. Begrotings- en contributievoorstel seizoen 2016/2017 

12. Rondvraag en sluiting 

Aansluitend: borrelen en napraten