header-image-vb.jpg

Start nieuwe minicommissie

1-9-2016  | 
Na afloop van het vorige seizoen is gebleken dat de bestaande minicommissie een groot verloop kende. Gelukkig hebben we in de vakantieperiode een aantal mensen bereid gevonden een nieuwe minicommissie te vormen voor het nieuwe seizoen. Door de late vakantieperiode hebben zij nog geen start kunnen maken met de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Dat is natuurlijk erg lastig, maar begin volgende week komt de nieuwe minicommissie voor het eerst samen en zal zo snel mogelijk de communicatie over het nieuwe seizoen worden opgepakt. Wij vragen ouders en mini’s dus nog even om geduld. We proberen jullie zo snel mogelijk te informeren. 

Excuses!


Het bestuur