header-image-vb.jpg

Teamsamenstelling junioren 2016/2017

9-6-2016  | De team samenstellingen zijn gedaan op basis van:
  • de score formulieren die de TC heeft ontvangen van de trainers en coaches 
  • de door de TC bekeken wedstrijden en trainingen
  • de selectietraining
  • verzoeken van een (behoorlijk) aantal meisjes junioren om bij vriendinnen in het team te komen
  • de input die de TC heeft gekregen van de coaches op de coachavond
De TC heeft op deze wijze een zorgvuldig proces doorlopen waarbij we alle belangen hebben meegewogen. Mochten er onverhoopt toch nog vragen en/of opmerkingen zijn dan ontvangen wij deze graag voor 16 juni 2016 op [email protected]

Opmerking:
De JB1 start in de voorbereidingsperiode met 18 spelers. 1 week voor aanvang competitie wordt bekend gemaakt welke 14 spelers definitief deel gaan uitmaken van de JB1.Bij het team van de JB2 zullen nog 4 spelers uit bovengenoemde selectie worden toegevoegd voor aanvang van de competitie. Het totaal aantal spelers komt daarmee op 13.

De indeling van de Jongens D wordt na het weekend bekend gemaakt.


Sportieve groet,
TC MHCBE