header-image-vb.jpg

Gezocht: vrijwilligers - help je eigen club!

27-5-2016  | Zoals elke sportclub, draait ook MHC Berkel-Enschot op vrijwilligers. Normaal gesproken lukt het ons nog steeds goed om de nodige vrijwilligers te vinden. Maar natuurlijk is het soms ook wat lastiger. Bovendien merken we dat er te weinig instroom is van vrijwilligers uit nieuwe groepen leden en ouders (bijvoorbeeld vanuit de mini’s). Dus vandaar deze oproep. De volgende commissies kunnen nog ondersteuning gebruiken. Voor meer informatie over de verschillende commissies kijk op www.mhcbe.nl/club/commissies

ARBITRAGECOMMISSIE

 • begeleiden van pas opgeleide jeugdscheidsrechters bij hun eerste wedstrijden
 • een wedstrijdsecretaris voor de zaalcompetitie

Informatie: Henk Vlielander [email protected] 

 

JEUGDCOMMISSIE

 • binnen de jeugdcommissie zoeken we nog een coördinator D-jeugd die de belangen van de jeugd behartigt, de inzet van coaches voor jeugdteams organiseert en fungeert als aanspreekpunt
 • tevens zoeken we nog een vervanger voor de voorzitter van de jeugdcommissie, die ook zitting neemt in het bestuur en daarin de belangen van de jeugd, onze grootste ledengroep, behartigt

 

Informatie: Sjef van Keulen [email protected] 

MINICOMMISSIE

Aangezien de huidige minicommissie stopt, zoeken we:

 

 • een nieuwe voorzitter die de belangen van deze groep leden behartigt
 • meerdere coördinatoren die de trainende mini’s, de 6- en de 8-tallen begeleiden
 • een wedstrijdsecretaris die in nauw overleg met de KNHB en de overige clubs het wedstrijdprogramma afstemt en er voor zorgt dat er elke zaterdag spelleiders (scheidsrechters) zijn voor de miniwedstrijden
 • ook zijn ouders welkom die bijvoorbeeld de jaarlijkse activiteiten helpen organiseren (zoals de kick of van het seizoen, het Sinterklaasfeest, kennismakingsochtend zaalhockey, de minislotdag e.d.), maar die ook op zaterdagochtend als gastouder willen optreden

 

Informatie: Marc Coopman [email protected] of Sjef van Keulen [email protected] 

TECHNISCHE COMMISSIE

 

 • voor de TC zoeken we een coördinator die de jongens mini-teams die o.m de teamsamenstelling verzorgt
 • een vrijwilliger die de trainers van de D- en C- elftallen op sociaal pedagogisch gebied helpt bij het begeleiden van de jeugd

 

Informatie: Michiel Schröder [email protected] of [email protected]

SPONSORCOMMISSIE

 

 • voor de sponsorcommissie zoeken we vooral vrijwilligers uit de nieuwe groep ouders van de jongste jeugd, die weer een eigen netwerk kan aanspreken om nieuwe sponsoren voor de club te werven

 

Informatie: Aart Beukers [email protected]

ZAALHOCKEYCOMMISSIE

 

 • voor de zaalhockeycommissie zoeken we vrijwilligers met een hockey-technische achtergrond die met name aan de start van de zaalcompetitie ondersteuning bieden richting coaches en trainers en voor de startende teams een keer een centrale training organiseren
 • ook zoeken we vrijwilligers die het toezicht in de zaal organiseren, coördineren

 

informatie: Maarten van Roessel [email protected]

EVENEMENTENCOMMISSIE
 • de evenementencommissie zoekt iemand die kan helpen bij het geven van invulling en ondersteuning bij het organiseren van evenementen voor de verschillende doelgroepen op de club


Informatie:Eva Blankenberg[email protected]

BESTUUR

 

 • voor het bestuur zoeken we een nieuwe secretaris met als belangrijkste taken het beheer van de (digitale) postbus, het samenstellen van de agenda en notuleren van de bestuursvergaderingen

 

informatie: Jan Kleijn [email protected]