header-image-vb.jpg

Informatie m.b.t. teamindeling junior meisjes 2016/2017

2-5-2016  | 
De technische Commissie is alweer druk bezig met de voorbereidingen van hockeyseizoen 2016/2017. Hieronder treft u een aantal data aan met betrekking tot de teamindeling junior meisjes. Wij verzoeken u vriendelijk om deze informatie goed door te lezen. 
  • Indien uw kind niet langer lid wil zijn van MHC BE dient de opzegging van haar lidmaatschap  vóór 01 mei 2016 door de ledenadministratie te zijn ontvangen.
  • Vóór 1 mei kunnen coaches/trainers van alle breedte teams  aan de TC doorgeven of 1 tot 2 speelsters van het team volgens de trainer/coach in aanmerking moeten komen voor beoordelingstraining. Wij merken hierbij op dat dit geen garantie geeft dat deze speelsters voor deze beoordelingstraining uitgenodigd worden.
  • Medio mei zal de TC de namen van de speelsters publiceren die worden uitgenodigd voor een beoordelingstraining.  
  • Op maandag 30 mei vinden de beoordelingstrainingen plaats.
  • Tot 1 juni kunnen speelsters van breedte teams, per mail, aan de TC laten weten bij welke speelsters zij volgend seizoen in het team willen spelen.
  • Op donderdag 9 juni organiseert de TC een avond voor de coaches van dit seizoen, 2015/2016.
  • Op 10 juni publiceert de TC de concept teamindeling van de 11-tallen junioren op website
  • Tot 16 juni is het mogelijk om input en suggesties op de concept teamindeling te geven.
  • Op 23 juni wordt de definitieve teamindeling junioren 11-tallen op website gepubliceerd.
Mochten er nog vragen zijn dan vernemen wij deze graag van u ([email protected])

Hartelijke groeten
TC MHCBE