header-image-vb.jpg

Contributie MHCBE

Contributie

De contributiecategorie wordt bepaald door de leeftijd op 1 oktober van het lopende jaar:
Senior: 18 jaar of ouder
Junior: 10 tot en met 17 jaar
Mini: 6 (binnen drie maanden na 1-10) tot en met 9 jaar
Benjamin: tot en met 5 jaar

De contributie wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering aan het begin van het seizoen.

Categorie Betaling via
automatische incasso

Betaling zonder
automatische incasso
(niet mogelijk voor
nieuwe leden)**

Senior/veteraan competitie 260,- 265,-
Senior/veteraan trainend 159,50 164,50
Junior competitie 187,50 192,50
Junior trainend 127,50 132,50
Toeslag selectie/opleidingsteam*
37,50 37,50
Mini competitie 157,50 162,50
Mini trainend 102,50 107,50

Benjamini's 

102,50

107,50

 

Niet-spelend lid

 

35,00

 

40,00

 

Inschrijfgeld 15,00 15,00

 

*in 2017/2018: Dames 1, Dames 2, Heren 1, Heren 2, MA1, MA2, MB1, MB2, MC1, MC2, MD1, MD2, JA1, JB1, JB2, JC1, JD1. Een toeslag is van toepassing voor opleidingsteams wanneer;
- het team een trainer en een coach heeft
- het team 2x per week training krijgt
- Wanneer beide trainingen gefaciliteerd zijn door MHCBE

Nieuw! Het DUO-lidmaatschap.

De spelregels voor het DUO-lidmaatschap zijn als volgt:

1. slechts van toepassing op de reguliere veteranencompetitie
2. duo-leden dienen een vast en bindend koppel te vormen (twee personen aan elkaar gekoppeld)
3. duo-leden mogen niet tegelijkertijd hetzelfde competitieduel spelen
4. duo-leden kunnen aan een veteranenteam worden toegevoegd wanneer het team 14 vaste leden heeft (richtlijn)
5. duo-leden betalen 70% van het reguliere contributiebedrag: 182,- euro
6. ieder duo-lid dient zich afzonderlijk (individueel) aan te melden bij de ledenadministratie (via de website).

 

**Wilt u gaan betalen per automatische incasso? Geef het even (voor 1 oktober) per e-mail door aan facturering@mhcbe.nl.

De contributie voor zaalhockey wordt ieder seizoen vastgesteld aan de hand van de werkelijke kosten en zal rond de 50 euro bedragen.